Presentasjon av barnehagen

Bonderudbakken Gårdsbarnehage har 3 avdelinger som holder til på gården Bonderudbakken i Kolbu. En naturlig del av hverdagen er å ta seg av dyra på gården. Vi er også ofte på tur, og har flere forskjellige turmål.

Her finnes det mange dyr, som vi har ansvaret for i barnehagehverdagen. Barna blir
fordelt på låvegrupper og alle får være med til dyra etter tur.

Her passer vi på at alle dyrene har mat og drikke. Geitene og kaninene er glade for litt ekstra tid til kos når vi er innom. I blant blir det også en tur på hesteryggen eller med kjerre/slede.

Det skjer mange spennende ting på gården i løpet av et år. Vi har laget et gårdshjul
hvor vi har fylt inn hendelser fra livet på gården og alt som hører til.

Vi synes det er viktig å lære barna om hele livssyklusen til dyrene. Vi er med på alt
fra dyrefødsler til slakting. Slakting skjer etter samtale med foreldrene. Bonden
Christian har en sentral rolle på gården. Da får vi et innblikk i andre
gårdsaktiviteter som våronn, slåttonn og skuronn, og andre ting som er naturlig
i landbruket. Vi ser på redskap, maskiner og lærer om bruken av disse.

Tur er også en viktig del av hverdagen vår. Nesten hver dag er det ei gruppe som er
på tur. Ofte reiser vi til lavvoen i Sørlimarka, som ligger 3 km unna barnehagen, eller vi går til Haugerudtoppen som ligger i umiddelbar nærhet til barnehagen. Vi er også ute på andre turer , både i nærmiljøet og lengre turer som f.eks på Totenåsen.

En gang i blant er vi på besøk på Fjellvoll. Her får barna kontakt med
beboere, og det blir knyttet bånd som er viktig for barna og de eldre. Det er
viktig å ta vare på gamle tradisjoner, og lære om hvordan folk levde før i
tida.