Den naturlige lekeplassen

Et viktig satsingsområde for oss er å bruke naturen som lekeplass. Vi i Bonderudbakken gårdsbarnehage er ute på tur flere dager hver uke. Vi har flere turmål som vi bruker jevnlig. I skogen har barna en naturlig arena for lek, opplevelser og læring.

Naturen som lekeplass gir barna mange spennende og varierte utviklingsmuligheter. Her får de utfordringer tilrettelagt av naturen selv, og barna velger aktiviteter og gir seg selv utfordringer tilpasset mestringsnivå, trygghet og mot. Barna bruker sin fantasi, nysgjerrighet og utforskertrang gjennom sanseopplevelsene naturen gir dem.

Når vi er ute på tur tar vi med oss matpakke eller lager mat på bål, stormkjøkken eller i bakerovnen vår. I blant bruker vi sopp, bær og andre nyttevekster vi finner i skogen. Det er viktig å lære forskjellen på hva vi kan, og ikke kan spise. Bålet er et naturlig samlingspunkt for måltidene, samtidig som de lærer bålvett, oppbygging og bålets bruksområder. Rundt bålet er det alltid voksne. Bålet er også en viktig varmekilde på kalde dager.

Gjennom de fire årstidene endrer naturen karakter, farger og utfordringer. For eksempel kan et klatretre variere ut fra hvilken årstid vi er inne i, i motsetning til en ribbevegg som er statisk og lik hele året. En forutsetning for å trives i skog og mark er gode klær tilpasset vær og vind. Barna får også med gode erfaringer i å kle seg etter alt slags vær. I skogen utvikles også grunnleggende motoriske ferdigheter og kroppsbevissthet. Barna bruker språket aktivt til å sette ord på inntrykk, undring og erfaring. De lærer grunnleggende begreper som har med bl.a. natur, dyr, redskaper, størrelser, former å gjøre.

Når vi er i lavvoen har vi tilrettelagt for at barna kan bruke redskaper som kniv, hammer, spiker og sag. Gjennom dette lærer barna teknikker som for eksempel å øve øye – hånd koordinasjon og kroppsbeherskelse. Dette er ferdigheter de kan ta med seg i konstruksjonslek. I lavvoen har barna bl.a. vært med å bygge egen hytte av stokker, og vi har liggende tau og stokker til midlertidige byggeprosjekter.

Når vi er på skogtur er strukturen løsere og rutinene færre, og vi har bedre tid til utforskning av naturen og ”her og nå”- situasjoner. Det er viktig at de voksne er medoppdagende og deltagende i barnas opplevelser. Når vi er ute i naturen ser vi at det er mindre konflikter mellom barna, de hjelper hverandre å løse oppgaver og er mindre bundet av gruppa de leker i til vanlig.

Barnehagen må bidra til å utvikle barns respekt for og tilhørighet til naturen. Barna får forståelse for å ta vare på naturens mangfold og få positive holdninger. Dette er en viktig del av forvaltningsansvaret vi ønsker at barna skal ta med seg på veien videre.