Kalver 2-4 år

Barna som hører til på avdelingen er 2-4. De holder til i 1. etasje i hovedbygningen.

Tema og innhold:

Vi jobber med ulike satsningsområder og temaer i løpet av året. Gården har en sentral plass i hva vi driver med både ute og inne, vi lærer om de ulike dyrene og i grønnsakshagen sår vi og høster inn. Naturen og turer blir en naturlig del av hverdagen, vi har en turdag hver uke sammen med 2011 barna fra føllene.

Vi har ofte samlingsstunder der vi vil bruke en del eventyr, rim og regler. Det styrker språket, de lærer mye om følelser og de kan ta med seg innholdet videre i leken sin. Vi bruker en del bilder, flanellograf, figurer, dukketeater, instrumenter, bevegelser. Sang med og uten bevegelse er fengende. Samtale og sang om dyrene på gården er også naturlige temaer for oss å jobbe med i løpet av året.

 

Typisk for barnets utvikling i denne perioden:

Det er utrolig mye som skjer i denne perioden, spesielt med språket. Barna begynner å sette sammen ord til hele setninger. Det kommer mange ”gullkorn”. Barna er ofte spørrende, vi hører ofte ”hvorfor det?” Fantasien blomstrer, og de er veldig vitebegjærlige og undrende til alt rundt seg. De lærer seg telleremser, rim og regler og viser mer av sine egne interesser. Barna får også flere kommunikasjonsferdigheter ved å øve på å be om hjelp og si fra om ulike ting på. De kan for eksempel be om å få være med å leke, be om å få sendt ting ved matbordet, lære seg å prate med andre og ta kontakt i ulike situasjoner. De forstår ofte mye mer enn de klarer å uttrykke.


Rollelek begynner i denne alderen. De leker ut sine erfaringer, det som er kjent. De leker også mer sammen med andre barn. Tidligere lekte de mer ved siden av.

Kroppen forandrer seg mye nå. De vokser, lærer ulike teknikker for å mestre ulike ferdigheter; eks spise med skje/ gaffel, gå i trapper, hoppe og løpe. Mange slutter med bleie. Fin motorikken er også i utvikling, barna får bedre grep om blyanten og tegningene tar mer form. For barn er leken den dominerende utviklingsformen, gjennom den utvikles evnen til bevegelse på en naturlig måte.