Ønsker du/dere å søke plass

Søknadsskjema finnes på Østre Totens hjemmeside, under barnehage. Barnehagen har felles opptak med kommunen. Ordinær søknadsfrist i kommunen er 1. Mars. Ønsker du plass senere i 2019/2020 må du søke nå.