Bonden

Christian er bonden på gården. Han tar seg av dyr og traktorkjøring. Hvis det er noe vi lurer på er det han vi går til! Han er barnehagens styrer og øverste sjef. Når Christian skal kjøre traktor kan det hende barna får bli med ut på tur, ellers er det veldig spennende å stå på innsiden av gjerdet og se på alt gårdsarbeidet som skal gjøres også..