Kyllingene 0-2 år

Kyllingene er en småbarnsavdeling med barn fra 0-2 år. Kyllingene holder til i våningshuset.

 Typisk for barnets utvikling i denne perioden

Det skjer utrolig mye i utviklinga hos barn i 0-2 års alder. De lærer å gå, lærer nye ord og begreper. Imitasjon er viktig denne perioden. De imiterer både hverandre og voksne.

Både motorikk og sanser utvikler seg stort nå, og samspill mellom sanser og motorikk er viktig for utviklingen. Dette skjer gjennom lek og et barns naturlige nysgjerrighet.

Ved 0-2 års alder er parallell lek (eller at barn leker ved siden av hverandre) vanlig. Etterhvert, ca 2-4 år, vil barnet lære samlek med andre barn.  

I denne perioden av et barns liv, forandrer kroppen seg mye. De vokser, lærer seg nye teknikker for mestre nye ting feks.: spise med skje, gå i trapper, klatre opp på stellebordet osv. Noen vil også slutte med bleier. Motorikken har nå en enorm utvikling, som: bedre grep om blyanten, hoppe, løpe osv. Vi ser at både grov- og finmotorikk blir bedre nå.

Tema og innhold

Vi har flere satsningsområder vi jobber med i løpet av barnehageåret. Dyrene på gården og dyrestell har en sentral plass også hos "kyllingene". Vi går ofte på koseturer til dyrene.

Vi prøver å være mye ute, og tilpasser uteleken ettersom det er mange av barna som sover. Vi prøver å være en del ute også på morgene.

Samlingsstund har en sentral plass hvor vi snakker om ulike temaer. Vi har steg for steg, brannvern, dyrene på gården og eventyr som noen av temaene vi jobber med.

 Grønnsakshagen er et prosjekt vi har startet med. Barna skal få tilegnet seg kunnskap om urter, grønnsaker og blomster, fra frø til ferdig produkt. Barna skal være delaktige i hele prosessen.

På denne avdelingen er barna på forskjellige stadier i utviklingen, så vi legger opp til aktiviteter i smågrupper med ulike tema og gruppeinndelinger.