Føllene 4-6 år

Føllene er en avdeling med barn fra 4-6 år.Vi holder til i stallen på andre siden av tunet. Vi får nå flere rom og barna i stallen vil ofte bli delt i mindre grupper på tvers av avdelingen, bl.a. i turgrupper 2-3 dager pr uke, verkstedgrupper, og i dyrestellgrupper når vi går gårdsrunden for å stelle med dyrene på gården.

Typisk for barnets utvikling i denne perioden:

Konsentrasjonsevnen øker stadig, og barnet er opptatt av fakta, tall og bokstaver. Evnen til å lære sanger, rim og enkle tekster er stor! Barnet liker ofte rollespill, å kle seg ut, sangleker og å lage ting selv. I denne perioden er det fint at barnet får tilbringe tid sammen med andre i situasjoner der det får trene på sine stadig sterkere sosiale ferdigheter. Barn som nærmer seg skolealder er svært kunnskapssøkende. De har også stor innlevelsesevne og mestrer mye. De lærer gjennom lek og aktiv deltagelse i egen læring. Kroppen forandrer seg mye nå. De vokser og lærer ulike teknikker for å mestre ulike ferdigheter. Bleieslutt og dotrening er i fokus hos de yngste på avdelingen. Fin motorikken er også i utvikling, barna får bedre grep om blyanten og tegningene tar mer form. For barn er leken den dominerende utviklingsformen, gjennom den utvikles evnen til bevegelse på en naturlig måte.

Temaer og innhold:

Det er vanskelig å velge ut ett satsingsområde for barn i denne alderen. Det er så mange spennende temaer, og de lærer raskere enn før. Vi er derfor innom mange forskjellige temaer i løpet av et år, men prøver å tilnærme oss disse på en praktisk måte gjennom prosjekter hvor barna får varierte erfaringer på de forskjellige områdene vi er innom. En del av temaene er skissert i kalenderdelen av årsplanen og noen temaer vil komme til i løpet av året, gjerne etter forslag og ønsker fra barn og foreldre.

Vi bruker dagtavle, og går gjennom hvilken dag, dato, årstid og vær det er hver dag i samlingsstund. Dette er oppgavene til dagens barn, som også er ordensvakt den dagen.

Det siste året i barnehagen bruker vi til å forberede barna til skolestart. Noen av temaene vi jobber med i 5 års klubben er natur og miljø, kroppen, antall, rom og form, eventyr, lese og skriveforberedende aktiviteter, oppmerksomhet for lyd, rim og regler, stavelsesdeling og forlydanalyse. ”Det må legges til rette for at barna kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole” (Rammeplanen, 06). Barnehagen arrangerer egen avslutningstur og overnatting for 5 åringene som skal slutte i barnehagen.