Gården som læringsarena

I gårdsbarnehagen har vi mange dyr som vi har ansvaret for i barnehagehverdagen. Barna blir fordelt på dyrestellgrupper og alle får være med til dyra etter tur. Føllene (3-6 år) steller dyrene tre dager i uka og Kalvene (2-3 år) steller to dager i uka. Kyllingene(1-2 år) går på koseturer til dyrene. I tillegg kan vi gå og hilse på dyrene når vi har mulighet.

 

I løpet av året varierer det litt hvilke dyr vi har på gården av naturlige årsaker, som for eksempel slakting.
Når vi er på dyrestell passer vi på at alle dyrene har mat og drikke. 
Vi koser litt ekstra med kaninene. Negler klippes og pelsen stelles, og en sjelden gang kan det også bli en tur til dyrlegen. Flere ganger i uka tar vi inn hestene og børster dem, og i blant blir det også en tur på hesteryggen eller med kjerre/slede.

Vi synes det er viktig å lære barna om hele livssyklusen til dyrene. Vi er med på alt
fra dyrefødsler til slakting. Om barna skal være til stede under slakting skjer dette etter samtale med foreldrene. Når dyr dør er dette en ting som føles veldig naturlig for barna i gårdsbarnehagen. Det er viktig at de voksne har et avslappet forhold til det og at vi snakker med barna om det som skjer både på forhånd og underveis. På gården har vi kjøttproduksjon fra bl.a. kuene, og barna lærer om hvor maten kommer fra. Det være seg egg fra hønene og kjøtt fra kuene.

Det skjer mange spennende ting på gården i løpet av ett år. Vi har laget et gårdshjul
hvor vi har fylt inn hendelser fra livet på gården og alt som hører til. Klikk på linken for å se hele gårdshjulet: Gårdshjul

Bonden Christian har en sentral rolle på gården. Han gir oss et innblikk i andre
gårdsaktiviteter som våronn, slåttonn og skuronn, og andre ting som er naturlig
i landbruket. Vi ser på redskap, maskiner og lærer om bruken av disse. Barna får i tur og orden være med å kjøre traktor med bonden hvis de har lyst. De får bl.a. være med å kjøre inn fôr til dyrene og andre gjøremål. (Vi har eget godkjenningsskjema for kjøring med traktor).

Denne våren har vi også startet opp et grønnsakshageprosjekt. Vi setter frø til grønnsaker, urter og blomster som vi kan bruke til matlaging, pynting og fest. På høsten arrangerer vi høstfest med barn og foreldre.