Fra familiebarnehage til ordinær barnehagedrift og gårdsbarnehage

Eierne overtok familiegården Bonderudbakken allerede i 1989. De drev med omfattende vedlikehold og istandsetting før de flyttet fra Oslo til Toten våren 1995. I august samme år åpnet de dørene til Bonderudbakken Familiebarnehage. Familiebarnehagen hadde 9 plasser og 3 ansatte.

Siden den gang har både bygningsmassen, antall barn og antall ansatte økt betraktelig. I dag sysselsetter barnehagen 15 årsverk og har ca 60 barn.

Allerede da barnehagen startet opp var tanken å skulle være en barnehage med dyr. I starten hadde vi kanin, katt og hund, og i 1997 kom de første husdyrene til gården. I samarbeid med en nabo importerte eierne 5 kuer og en okse av rasen Scottish Highland fra Sverige. Disse dyrene var på sommerbeite på Bonderudbakken, og var vinterstid og under kalving på Sørlien gård.

I mange år hadde vi kun storfe på gården før vi i fikk de første hestene i 2001, det var tinkerne, Cathinka og Maggi. Senere har vi en periode hatt villsau og gammel spel, vi har også hatt høner og griser. Flere av foreldrene i barnehagen er i dag egg-produsenter, så derfor har vi ikke høner i øyeblikket. Og griser har vi hver høst for å kunne ha slakting til jul. I tillegg har vi boergeit og kaniner. Highland Cattles er byttet ut med Herford og hestene vi har i dag er en Dølahoppe og en Islandsvallak.

Stell og kos og daglig tilsyn av dyrene er viktige elementer i den pedagogiske hverdagen i barnehagen. Barna er med og steller for dyrene og gir dem mat.

Hvert år har barnehagen egen kjøkkenhage hvor det dyrkes ulike grønnsaker, de senere årene har de også hatt en åkerflekk hvor vi har sådd havre til julenek. På sikt håper vi på å kunne dyrke nok egne grønnsaker og poteter til å være selvforsynte gjennom hele barnehageåret.

Gården er økologisk og har vært Debio godkjent siden 2011.

Alle barnehager har tradisjoner som de setter inn i et årshjul, vi har våre tradisjoner satt i system via Gårdshjulet som følger gårdens gjøremål gjennom de ulike sesongene.