Geitene

Vi har mange geiter av typen boergeit. De har et eget hus sammen med kaninene oppe bak låven. På dyrestell gir vi dem kraftfôr, høy, vitaminer, vann og kos. Geiteflokken blir større for hvert år da vi får geitekillinger hver vår.

Boergeita er en stor geiterase, avlet for kjøttproduksjon. Den kommer opprinnelig fra Sør- Afrika, men er nå spredt over hele verden. Boergeita er kjent for sin store kropp, sitt karakteristiske utseende med lange hengeører og store horn, samt dens gode lynne.